Preke
 
Home
Ons geskiedenis
Wat die Here van ons vra
eis doxan
Kleingroepe
Marturein
Geloofsvorming vir kinders
Preke
Publikasies en toerustingmateriaal
Personeel
Fotos

 

Die Bybel en dankoffers. Reeks - 4 Spr 3:9, Mal 3:10
Die Gevaar van geldliefde. Reeks - 3 1 Tim 6
Rentmeesterskap op Jesus se manier. Reeks - 2 Joh 18
Wat is Rentmeesterskap? Reeks - 1 Luk 12:42,43, ens.
Die juk van Jesus Matt 11:28-30
Christus is die Onveranderlike! Hebr 13:8
'n Lewe van oorvloed! Joh 10:10
Fokus! 1 Pet 2:21 , Mat 5:39
Die boom van kennis van goed en kwaad Gen 2:17
Job (2): Nou het ek U persoonlik leer ken, Here! Job 42:5
Job (1): Waarom al die swaarkry Here? Job 12, 28 en 39
Laat God se magtige teenwoordigheid sigbaar word Numeri 14:10
Simson? Rigters 13:5
...springkane en veldheuning Mat 3:1-6
...oorkant die Jordaan Mat 3:1-6 (Kersdiens)
"Julle het My nie uitgekies nie.." Joh 15:16
"Laat die dooies hulle eie dooies begrawe." Luk 9:59,60
...die brood wat gebreek word. 1 Kor 11:23
"Hier is ek! Stuur my!" Jes 6
Christus leef my! Gal 2:20
Hoe verskil die Pa en die oudste broer? Luk 15
"Laat u wil geskied!" Mat 6:10

Home | Ons geskiedenis | Wat die Here van ons vra | eis doxan | Kleingroepe | Marturein | Geloofsvorming vir kinders | Preke | Publikasies en toerustingmateriaal | Personeel | Fotos

This site was last updated 06/10/09

The refined feel of the mechanism also feels like it rolex replica sale comes from a much more expensive timepiece. Setting the hour felt unexpectedly smooth, and the quick-set date turns with a satisfying click; rolex replica sale these were joys I looked forward to every time I put the watch on. And oh yeah, all of these watches kept near-perfect time over the many weeks I wore them. Likewise, the "railroad"-style outer seconds rolex replica uk track suggests a more expensive model like a Patek, but without aping it exactly in homage. Another clever design element comes rolex replica sale with the second, minute, and hour hands: rendered in a luminous royal replica watches blue, they subtly pop against the warmly colored dial, further increasing readability. Here, Orient has made the rolex replica uk hands thinner and flatter than those on the typical Orient Bambino model, which makes them appear more rolex replica sale elegant. The rich golden cream dial is what I find truly makes this watch rolex replica special, however.